Urząd Miejski w Radomiu

Przedszkole Publiczne Nr 2

Radom, ul. Jasińskiego 4

tel. (48) 360 63 80

fax. (48) 360 63 80

Czynne: 6:00 - 17:00

e-mail: poczta@pp2.radom.pl

www: http://przedszkole-2.przedszkolowo.pl/

 

     Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu XV– lecia. Jest to budynek wolnostojący,z tarasami i placem zabaw. Placówka otoczona jest ogrodem z bogatym drzewostanem, który stanowi strefę ciszy i bezpieczeństwa, jak i doskonały plener dla różnych rodzajów aktywności dzieci. Ogród przedszkolny ma dużą powierzchnię porośniętą trawą i wyposażony jest w zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice i inne urządzenia do zabaw.

         Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest placówką siedmiooddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa znajduje się w osobnej, dużej, estetycznej, dobrze i funkcjonalnie wyposażonej sali zabaw i zajęć dla dzieci. Sale mają łazienki dostosowane do wieku dzieci.

Wszystkie oddziały mieszczą się w budynku przedszkola.

     Placówka dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym, wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej.

     Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska.    

      Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie doskonaląca swój warsztat pracy, wspierana przez fachowy personel obsługi. Działania nauczycieli są ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i zainteresowania.

 

   Nasze przedszkole organizuje „ dni otwarte”, które pozwalają rodzicom poznać różne strony życia przedszkolnego oraz obserwować zachowania swoich pociech.

Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu:

- pedagogika zabawy KLANZA ( zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające twórczą aktywność,

- Metoda Dobrego Startu ( ćwiczenia wspierające rozwój psychomotoryczny dziecka, przygotowujące je do nauki czytania i pisania,

- edukacja matematyczna w przedszkolu prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej

- elementy bajkoterapii,

- elementy kinezjologii edukacyjnej ( gimnastyka mózgu ),

- metoda wczesnego czytania wg I. Majchrzak – rozwijanie chęci dziecka do mówienia, czytania, pisania,

- realizujemy program wychowania przedszkolnego „ Nasze przedszkole”- M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

       Nauczyciele przedszkola działają tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci oraz aby sprawiać im jak najwięcej radości z faktu przebywania w przedszkolu z rówieśnikami.

   Oferujemy dzieciom uczestnictwo w różnych imprezach środowiskowych, atrakcyjnych wycieczkach autokarowych, uroczystościach rodzinnych, imprezach przedszkolnych, zajęciach otwartych dla rodziców.

   Placówka nasza zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

             Dojazd do placówki autobusami komunikacji miejskiej nr: 3, 6, 7, 13, 21, 24

Jak do nas trafić (mapa)

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2012
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry