Urząd Miejski w Radomiu

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2 w Radomiu w roku szkolnym 2012/2013

1. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci  -  „ Nasze przedszkole” 

                                                     autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba - Żabińskiej

                                                     Nr dopuszczenia  -  1/2011/2012

                                                     Realizowany w grupach I, II, III, IV, V, VI, VII.

                                                     ( 3 – 4 – 5 – latki )

 

2. „ Jestem przedszkolakiem” – program własny dotyczący okresu adaptacyjnego opracowany dla dzieci trzyletnich;

                                                   autorki - J. Górska, I. Wodzyńska  

                                                   Nr dopuszczenia – 2/ 2011/2012

                                                   Realizowany w grupach I, II ( 3 – latki )

 

3. „ Las – nasz dom” – program własny w zakresie poznawania przyrody opracowany dla dzieci 5, 6 – letnich

                                           autorki - D. Wólczyńska,

                                           Nr dopuszczenia – 4/ 2011/2012

                                           Realizowany w grupach IV i V ( 5 – latki )

 

4. „ Malowana wiosna” – program wychowawczo – dydaktyczny dla dzieci 4 – letnich

                                                autorki – D. Wólczyńska, J. Jankowska

                                                Nr dopuszczenia – 1/2012/2013

                                                Realizowany w grupie VII ( 4 – latki )

 

5. „ Grupa to także Ja” – przedsięwzięcie na rzecz dzieci 4 – letnich

                                               autorki – M. Gajos, A. Suwała

                                               Nr dopuszczenia – 2/2012/2013

                                               Realizowany w grupie III ( 4 – latki )

 

6. „ Z przyrodą na Ty” – program własny

                                             autorki – D. Wólczyńska

                                             Nr dopuszczenia – 3/2012/2013

                                             Realizowany w grupie VII ( 4 – latki )

 Podstawa prawna: art. 22a Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. tekst jednolity z późn. zmianami )

Metadane

Data publikacji : 04.02.2013
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Wólczyńska

Opcje strony

do góry