Urząd Miejski w Radomiu

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się 24 lutego 2018r.

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2806/2018

Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającegodo przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia - harmonogram naboru elektronicznego

 

 

 

Data

 

Etap rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

 

 

do

 

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 

 

w szkołach podstawowych

 

 

 

24 lutego

 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty

godz. 8.00

 

przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

26 lutego

 

 

12 marca

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

 

 

 

 

do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole

godz. 8.00

 

 

godz. 12.00

pierwszego wyboru podpisanego wniosku

 

 

 

 

o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających

 

 

 

 

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

 

 

 

UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej

 

 

 

 

o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną

 

 

 

 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

 

 

 

 

należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej

 

 

 

 

na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 

 

 

 

 

16 marca

 

 

23 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

godz. 10.00

 

do godz. 13.00

i niezakwalifikowanych.

 

 

 

 

 

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

 

 

 

 

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

 

 

 

 

zakwalifikowane.

 

 

 

 

26 marca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych

 

 

 

 

i nieprzyjętych.

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

 

 

 

od 23 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

 

 

 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może

 

 

 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

 

 

 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania

 

 

 

uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora

 

 

 

przedszkola/szkoły odwołanie od

 

 

 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

 

w szkołach podstawowych

 

 

 

23 kwietnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

godz. 8.00

 

wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

 

 

 

23 kwietnia

 

30 kwietnia

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

godz. 8.00

 

godz. 12.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego

 

 

 

wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz

 

 

 

dokumentów potwierdzających spełnianie

 

 

 

kryteriów rekrutacyjnych.

 

 

 

UWAGA: Kopię decyzji dyrektora szkoły

 

 

 

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,

 

 

 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

 

 

 

rodzica kandydata, należy złożyć

 

 

 

w przedszkolu/szkole wskazanej

 

 

 

na pierwszej pozycji na liście preferencji.

 

 

 

 

8 maja

 

16 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

 

 

 

i niezakwalifikowanych.

godz. 10.00

 

godz. 13.00

 

 

 

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

 

 

 

w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało

 

 

 

zakwalifikowane.

 

 

 

 

17 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych

 

 

 

i nieprzyjętych.

godz. 10.00

 

 

 

 

 

od 17 maja

 

Procedura odwoławcza.

 

 

od 17 maja do 31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym

 

 

 

wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/

 

 

 

oddziałów przedszkolnych w szkołach

 

 

 

podstawowych po II turze.

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2018
Data modyfikacji : 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Wólczyńska

Opcje strony

do góry