Urząd Miejski w Radomiu

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DZIECI NOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA  ELEKTRONICZNA  DZIECI  NOWYCH NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

odbywa się w dniach:  10 marzec ( czwartek ) – 25 marzec  ( piątek ) do godz. 12.00  -  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  przez  organ  prowadzący  przedszkole  - Gmina  Miasta  Radomia.

W w/w okresie „ Wnioski  zgłoszenia  dziecka  do  przedszkola”  będą  przyjmowane  w  przedszkolu pierwszego wyboru  i  potwierdzane w systemie codziennie w okresie 10.03.2016r. ( czwartek )  -  25.03.2016r. ( piątek ) do godz. 12.00 w  godzinach  pracy  przedszkola  6.00  –  17.00.

Wypełnione  wnioski  o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola  przyjmowane  będą  przez Dyrektora  przedszkola  oraz upoważnione  nauczycielki:

- Małgorzata  Gajos,               

- Aleksandra Mucha

- Renata  Nowak,                      

- Jadwiga  Górska

Listy dzieci  zakwalifikowanych  -  wywieszone zostaną w przedszkolu dnia 22.04.2016r. tj. piątek o godz. 12.00.

W dniach 22 kwietnia od godz. 12.00  -  02 maja 2016r. ( piątek – poniedziałek ) do godz. 13.00 Rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Brak w/w potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Listy  dzieci  przyjętych  do  przedszkola  na  rok  szkolny  2016/2017 -  w  dniu  05.05.2016r. tj. czwartek  godz. 12.00.

 

Metadane

Data publikacji : 07.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2

Opcje strony

do góry