Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/inne/mlodziezowy-dom-kultury/finanse/44163,Finanse.html
2022-05-29, 04:47

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom

Młodzieżowy Dom Kultury utrzymywany jest ze środków organu prowadzącego placówkę - Gminy Miasta Radomia, który określa także zasady gospodarowania środkami finansowymi.
Majątek Młodzieżowego Domu Kultury jest własnością miasta Radomia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Paterek Młodzieżowy Dom Kultury
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Paterek

Opcje strony