Urząd Miejski w Radomiu

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

w imieniu której działa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

o wartości przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego,

na podstawie art. 132 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na

dostawę pomocy dydaktycznych

na potrzeby utworzenia i funkcjonowania

Branżowego Centrum Umiejętności

dla branży elektroniczno-mechatronicznej

w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM w Radomiu

 

Szczegóły dostępne pod linkiem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bad168c-5ea9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Metadane

Data publikacji : 29.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego

Opcje strony

do góry