Urząd Miejski w Radomiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych na potrzeby utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

w imieniu której działa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości mniejszej niż 130.000 zł, do którego nie ma zastosowania ustawa

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 ze zm.)

 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

świadczenie usług prawnych na potrzeby

 utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

dla branży elektroniczno-mechatronicznej

w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM w Radomiu.

na warunkach określonych w ZapytaniU ofertowym.

Szczegóły dotępne pod linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172861

Metadane

Data publikacji : 12.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego

Opcje strony

do góry