Urząd Miejski w Radomiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

w imieniu której działa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości mniejszej niż 130.000 zł, do którego nie ma zastosowania ustawa

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 ze zm.)

 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi w zakresie

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa części budynku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu na potrzeby projektu

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM".

na warunkach ujętych w treści Zapytania ofertowego.

 

Wartość robót budowlanych pn. 

Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu na potrzeby projektu
,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM"? wynosi:   

2.914.003,79 zł brutto. 

Metadane

Data publikacji : 21.08.2023
Data modyfikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Edward Stelmach

Opcje strony

do góry