Urząd Miejski w Radomiu

Przetarg na roboty budowlane pn. "Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu ...

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

w imieniu której działa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

o wartości mniejszej niż 5.382.000 euro w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

na roboty budowlane pn.

 

Przebudowa części budynku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

na potrzeby projektu

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności

dla branży elektroniczno-mechatronicznej

w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM"

 

Szczegóły wszczętego postepowania na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f05a80af-2fab-11ee-9aa3-96d3b4440790

Metadane

Data publikacji : 31.07.2023
Data modyfikacji : 16.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego
Osoba modyfikująca informację:
Edward Stelmach

Opcje strony

do góry