Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/inne/centrum-ksztalcenia-zawodowego/ogloszenia-komunikaty/60366,Ogloszenie-o-otwartym-naborze-Partnerow-do-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-.html
2023-02-07, 19:48

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)

Gmina Miasta Radomia w imieniu, której działa Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Radomia 
nr 76/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM), zwanego dalej Projektem.
Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Konkursu, pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
 

Metadane

Data publikacji : 21.11.2022
Data modyfikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego
Osoba modyfikująca informację:
Edward Stelmach

Opcje strony