Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/inne/centrum-ksztalcenia-ust/ogloszenia-komunikaty/31322,Informacja-o-wyborze-oferty-na-wykonanie-remontu-pokrycia-dachowego-sali-gimnast.html
2021-09-21, 15:52

Informacja o wyborze oferty na wykonanie remontu pokrycia dachowego sali gimnastycznej CKU

       Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kosciuszki w Radomiu informuje, że w dniu 06.07.2015r. dokonano oceny złożonych ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego sali gimnastycznej CKU.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez:

        Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Sanitarne i Gazowe Kępczyński Marian z siedzibą w Radomiu przy ul. Koziegórskiej 5 m 1.

 

                                                                                        Dyrektor

                                                                               Jolanta Świdzikowska

Metadane

Data publikacji : 07.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Stelmach
Osoba udostępniająca informację:
Edward Stelmach Centrum Kształcenia Ustawicznego

Opcje strony