Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zawiadomienia-o-lokaliz/wnioski/49445,Wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-dla-budowy-budynku-mies.html
2020-11-27, 18:49

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami w parterze, garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 78/4 przy ul. Zagłoby oraz na częściach działek nr ewid. 78/5, 80/16 i 80/17 przy ul. Juliusza Słowackiego (obręb 0100- Glinice, arkusz 116) w Radomiu.

Prezydent Radomia na podstawie art. 7 ust 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 219) zamieszcza w załączeniu wniosek Łukasza Seligi , o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami w parterze, garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 78/4 przy ul. Zagłoby oraz na częściach działek nr ewid. 78/5, 80/16 i 80/17 przy ul. Juliusza Słowackiego (obręb 0100- Glinice, arkusz 116) w Radomiu.

Zgodnie z art. 7ustawy o  ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do wyżej wymienionego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej można wnosić pisemnie do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Wydziału Architektury architektura@umradom.pl  w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.  9 czerwca 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rybak Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wasik Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wasik

Opcje strony