Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym w Radomiu przy ul. Malczewskiego; dz. nr 5/9 obręb Obozisko.

Prezydent Radomia na podstawie art. 7 ust 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 z późn. zm.) zamieszcza w załączeniu wniosek COMBO RADOM Sp. z o.o.  ul. Twarda 4/341,   00-105 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługowo- handlową i garażem podziemnym w Radomiu przy ul. Malczewskiego; dz. nr 5/9 obręb Obozisko.

Zgodnie z art. 7ustawy o  ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do wyżej wymienionego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej można wnosić pisemnie do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Wydziału Architektury architektura@umradom.pl  w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.  3 lutego 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rybak Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wasik

Opcje strony

do góry