W jednostkach gminy

Data publikacji 12.07.2019

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, pl. Jagielloński 15

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do UM w Radomiu)

Załączniki

Data publikacji 12.07.2019

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pochylska

Osoba publikująca: Monika Siara
Biuro Kadr i Szkoleń

Statystyka strony: 155 wizyt