Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/9594,227833-2009-Przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-operatow-szacunkowych-ustalajac.html
2020-07-14, 22:23

Strona znajduje się w archiwum.

227833-2009 Przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej i ul. Zubrzyckiego. Rozstrzygnięcie postępowania

Metadane

Data publikacji : 01.12.2009
Data modyfikacji : 10.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Zamówień Pub;icznych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony