Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/9264,240652-2008-Przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-dokumentacji-geodezyjno-prawnej.html
2021-03-02, 05:37

Strona znajduje się w archiwum.

240652-2008. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod ulice: Lubelską i Warszawską w Radomiu. Rozstrzygnięcie postępowania

Metadane

Data publikacji : 31.10.2008
Data modyfikacji : 25.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ślarzyński, Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony