Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/51590,611000-N-2020-Przetarg-nieograniczony-na-usluge-sporzadzenia-opinii-o-wartosci-n.html
2020-11-28, 15:02

611000-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości gruntu w celu naliczenia rocznej opłaty przekształceniowej.

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2020r. do godz. 09:00. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych, do pojemnika podawczego usytuowanego w wejściu do Urzędu przy ul. Żeromskiego 53 (POJEMNIK Z OZNACZENIEM BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych

Opcje strony