Urząd Miejski w Radomiu

611000-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości gruntu w celu naliczenia rocznej opłaty przekształceniowej.

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2020r. do godz. 09:00. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych, do pojemnika podawczego usytuowanego w wejściu do Urzędu przy ul. Żeromskiego 53 (POJEMNIK Z OZNACZENIEM BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry