Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/50258,560207-N-2020-Przetarg-nieograniczony-na-usluge-sporzadzenia-opinii-o-wartosci-n.html
2020-09-28, 18:38

560207-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości gruntu w celu naliczenia rocznej opłaty przekształceniowej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.08.2020
Data modyfikacji : 07.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Grabowska

Opcje strony