Urząd Miejski w Radomiu

539489-N-2020 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku nalepek w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2020
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Żuchowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Żuchowska

Opcje strony

do góry