Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/49100,Zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-usluge-publikacji-ogloszen-prasowych-w-prasie-c.html
2020-04-06, 04:46

Zaproszenie do złożenia ofert na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, na okres do 3 lat (ukazujących się od poniedziałku do piątku)

Termin składania ofert do dnia 31 marca 2020 roku

Metadane

Data publikacji : 25.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Grażyna Mazur Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony