Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/47643,613933-N-2019-Przetarg-nieograniczony-na-usluge-wykonania-operatow-szacunkowych.html
2020-07-14, 21:27

613933-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA

Metadane

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony