Urząd Miejski w Radomiu

613933-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej

Metadane

Data publikacji : 08.11.2019
Data modyfikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony

do góry