Usługi

BZP.271.1.502.2019.PF
Data publikacji 21.08.2019

BZP.271.1.502.2019.PF Zamówienie publ. na usługę społeczną dot. świadczenia usługi cateringu dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w R-miu w związku z realizacją projektu "Przyjazny Dom"

UWAGA !!!! NOWY Termin składania ofert do dnia 26.08.2019 roku godz. 09:30 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

Data publikacji 21.08.2019

Data modyfikacji 21.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 73 wizyt