Usługi

Data publikacji 12.08.2019

U579269-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plaklatów w ramach projektu ,,Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń"

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 12.08.2019

Data modyfikacji 12.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 120 wizyt