Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ewaluacji śródokresowej (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Gmina Miasta Radomia - Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ul. Wałowa 4 lok nr 5, 26-600 Radom

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA: „Ewaluację śródokresową (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Metadane

Data publikacji : 13.08.2019
Data modyfikacji : 13.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Kędra
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony

do góry