Usługi

Data publikacji 13.08.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ewaluacji śródokresowej (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Gmina Miasta Radomia - Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ul. Wałowa 4 lok nr 5, 26-600 Radom

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA: „Ewaluację śródokresową (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Załączniki

Data publikacji 13.08.2019

Data modyfikacji 13.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Marzena Kędra

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 106 wizyt