Usługi

U/567506/N/2019
Data publikacji 10.07.2019

567506-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego dróg publicznych – ul. Struga w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

Data publikacji 10.07.2019

Data modyfikacji 10.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 104 wizyt