Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/46382,565014-N-2019-Przetarg-nieograniczony-na-usluge-wykonania-86-operatow-szacunkowy.html
2020-06-03, 18:51

565014-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 86 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu przy ul. Szydłowieckiej i Kieleckiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia

Metadane

Data publikacji : 22.07.2019
Data modyfikacji : 22.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Krawcziuk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Krawczuk

Opcje strony