Usługi

U/565014/N/2019
Data publikacji 22.07.2019

565014-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 86 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu przy ul. Szydłowieckiej i Kieleckiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia

Załączniki

Data publikacji 22.07.2019

Data modyfikacji 22.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawcziuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 148 wizyt