Usługi

U/BZP.271.1.348,349.2019.AP
Data publikacji 17.07.2019

BZP.271.1.348,349.2019.AP Zamówienie na usługę społeczną dot. opracowania przykładowej organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla zawodów technik mechatronik i technik elektronik w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Data publikacji 17.07.2019

Data modyfikacji 17.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 96 wizyt