Usługi

U/557295-N-2019
Data publikacji 18.06.2019

557295-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

Termin składania ofert: do dnia 24.06.2019 do godz. 12:00 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Załączniki

Data publikacji 18.06.2019

Data modyfikacji 18.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 73 wizyt