Usługi

U/557295-N-2019
Data publikacji 05.07.2019

557295-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Data publikacji 05.07.2019

Data modyfikacji 05.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 139 wizyt