Usługi

U/BZP.271.1.344,345.2019.AP
Data publikacji 09.07.2019

BZP.271.1.344,345.2019.AP Zamówienie na usługę społeczną dot. opracowania form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego dla zawodów technik mechatronik i technik elektronik w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Załączniki

Data publikacji 09.07.2019

Data modyfikacji 09.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 93 wizyt