Usługi

U/BZP.271.1.344,345.2019.AP
Data publikacji 14.06.2019

BZP.271.1.344,345.2019.AP Zamówienie na usługę społeczną dot. opracowania form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego dla zawodów technik mechatronik i technik elektronik w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

Termin składania ofert: do dnia 24.06.2019 do godz. 12:30

Załączniki

Data publikacji 14.06.2019

Data modyfikacji 14.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 49 wizyt