Usługi

U/559705/N/2019
Data publikacji 14.06.2019

559705-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu synchronizacyjnego przy ul. Trzcinowej

Termin składania ofert: do dnia 24.06.2019r. do godz. 09:30

Załączniki

Data publikacji 14.06.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 54 wizyt