Usługi

US/560755/N/2019
Data publikacji 11.07.2019

560755-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy do celów prawnych dla nieruchomości stanowiącej część ulicy Gajowej w Radomiu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Data publikacji 11.07.2019

Data modyfikacji 11.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 144 wizyt