Usługi

U/557829/N/2019
Data publikacji 18.06.2019

557829-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych w stosunku do działek stanowiących własnośc Gminy Miasta Radomia

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Data publikacji 18.06.2019

Data modyfikacji 18.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 90 wizyt