Usługi

U/557712-N-2019
Data publikacji 05.07.2019

557712-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ulicy Mariackiej/1905 Roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 05.07.2019

Data modyfikacji 05.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 192 wizyt