Usługi

U/557712-N-2019
Data publikacji 18.06.2019

557712-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ulicy Mariackiej/1905 Roku.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem

Data publikacji 18.06.2019

Data modyfikacji 18.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 124 wizyt