Usługi

U/BZP.271.1.293,294.2019.AP
Data publikacji 26.06.2019

BZP.271.1.293,294.2019.AP Zamówienie na usługę społeczną dot. opracowania programów nauczania dla zawodów technik mechatronik i technik elektronik w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

Zawiadomienie o unieważnieniu i informacja o nieudzieleniu zamówienia

Data publikacji 26.06.2019

Data modyfikacji 26.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 128 wizyt