Usługi

U555590/N/2019
Data publikacji 12.06.2019

555590-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji granic działki położonej przy ul. Klwateckiej

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej

Data publikacji 12.06.2019

Data modyfikacji 12.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 109 wizyt