Usługi

US/553093/N/2019
Data publikacji 07.06.2019

553093-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 07.06.2019

Data modyfikacji 07.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 141 wizyt