Usługi

US/553093/N/2019
Data publikacji 26.07.2019

553093-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 7 zamówienia

Data publikacji 26.07.2019

Data modyfikacji 26.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 228 wizyt