Usługi

U/549571-N-2019
Data publikacji 10.06.2019

549571-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę zaprojektowania i druku plakatów oraz nalepek w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki

Data publikacji 10.06.2019

Data modyfikacji 10.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 153 wizyt