Usługi

U/549020/N/2019
Data publikacji 03.06.2019

549020-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę projektu, druku i montażu reklamy wielkoformatowej dot. selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 03.06.2019

Data modyfikacji 03.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 169 wizyt