Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/45789,546322-N-2019-Przetarg-nieograniczony-na-usluge-zwiazana-z-opracowaniem-graficzn.html
2021-02-25, 06:06

Strona znajduje się w archiwum.

546322-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę związaną z opracowaniem graficznym, składem, korektą, wydrukiem i dostawą produktu finalnego podręcznika/broszury opisującego wypracowane efekty gotowe do wdrożenia Innowacji na szeroką skalę w ramach projektu pt. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metadane

Data publikacji : 11.06.2019
Data modyfikacji : 11.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony