Usługi

U/546322/N/2019
Data publikacji 11.06.2019

546322-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę związaną z opracowaniem graficznym, składem, korektą, wydrukiem i dostawą produktu finalnego podręcznika/broszury opisującego wypracowane efekty gotowe do wdrożenia Innowacji na szeroką skalę w ramach projektu pt. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji 11.06.2019

Data modyfikacji 11.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 392 wizyt