Usługi

US/541080/N/2019
Data publikacji 23.05.2019

541080-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy ulotek i plakatów dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji 23.05.2019

Data modyfikacji 23.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 312 wizyt