Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/45255,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wykonanie-czynnosci-rozgraniczeniowych-polegaj.html
2020-05-29, 22:20

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu przy ul. Siewnej tj. pomiędzy działką ewidencyjną Nr 57/4, a działką sąsiednią Nr 57/2, na ark. 49, w obrębie 0060-Zamłynie

Informacja o wyborze oferty

Metadane

Data publikacji : 24.04.2019
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony