Usługi

Gd.6641.17.2019
Data publikacji 24.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu przy ul. Siewnej tj. pomiędzy działką ewidencyjną Nr 57/4, a działką sąsiednią Nr 57/2, na ark. 49, w obrębie 0060-Zamłynie

Informacja o wyborze oferty

Załączniki

Data publikacji 24.04.2019

Data modyfikacji 09.05.2019
Rejestr zmian
Autor : mgr Łukasz Horwat

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 180 wizyt