Usługi

2019/S 075/178284
Data publikacji 11.06.2019

2019/S 075-178284 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części

Data publikacji 11.06.2019

Data modyfikacji 11.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 1063 wizyt