Usługi

US/525375/N/2019
Data publikacji 15.04.2019

525375-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę koszenia i oczyszczania działek gminnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji 15.04.2019

Data modyfikacji 15.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 237 wizyt