Usługi

US/521255/N/2019
Data publikacji 09.05.2019

521255-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia.

Data publikacji 09.05.2019

Data modyfikacji 09.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 683 wizyt