Usługi

US/523350/N/2019
Data publikacji 12.03.2019

523350-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.

Data publikacji 12.03.2019

Data modyfikacji 20.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 151 wizyt