Usługi

US/523350/N/2019
Data publikacji 17.04.2019

523350-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie części 3, 4, 5, 6 i 7 zamówienia.

Data publikacji 17.04.2019

Data modyfikacji 17.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 369 wizyt